Výroční zpráva za rok 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Jílovém u Prahy 12.10.2019

Zpracoval: Ing. Ľubomír Černý – předseda spolku

 

 

Obsah:

Část I. - Základní údaje …………………………………………………..............…... str. 3

Část II. - Informace o činnosti spolku v roce 2018 ………………………... str. 4

Část III.- Ekonomická část ……………………………………….............………….. str. 5 Závěr……………………………….............…………………………………..............…………. str. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti zapsaného spolku za rok 2018

 

Část I.

 

Základní údaje

 

Název: Kozí pelíšek, z.s.

Adresa sídla: Kabáty č.ev.148, 25401 Jílové u Prahy

Telefonní kontakt: 774 654 993

E-mail: kozi.pelisek.z.s@gmail.com

Webové stránky: www.kozipelisek.cz

Právní forma: Spolek

Zapsáno: L 63163/MSPH Městský soud v Praze

Představenstvo: Předseda: Ing. Ľubomír Černý,

datum narození: 23. 07.1978,

trvalý pobyt: Kabáty č.ev.148, 25401 Jílové u Prahy

Kontaktní adresa: Kabáty č.ev.148, 25401 Jílové u Prahy

 

Činnosti z.s. v roce 2018: 1. Provozování azylu pro tzv. hospodářská a jiná zvířata, která jsou již

nechtěná nebo zachráněná z nevyhovujících podmínek. Zvířata, která se do azylu dostanou, již zde zůstavají na dožití.

2. Propagace, osvěta a vzdělávání o právní ochraně zvířat

 

Charakteristika spolku : Kozí pelíšek je nevládní nezisková organizace, provozující azyl nejen pro hospodářská zvířata. Pořádá a účastní se edukativních akcí za účelem propagace, osvěty a vzdělávání o právní ochraně zvířat.

 

 

 

 

 

 

 

Část II.

 

Informace o činnosti spolku v roce 2018

 

Projekt: Kozí pelíšek

Cíl projektu: Záchrana zvířat prostřednictvím vybudování azylu nejen pro hospodářská zvířata.

Lokalita: Azyl se nachází v Kabátech u Jílového u Prahy. Zvířata pocházejí z celé ČR.

Stručný popis projektu: Azyl nejen pro hospodářská zvířata je útočiště pro zvířata, které jsou buď týraná, zraněná, stará nebo nechtěná. Zvířata v azylu stráví důstojný zbytek svého života. Azyl slouží i jako osvětové vzdělávací místo pro širokou veřejnost. V rámci návštěvních dní zprostředkovává setkání veřejnosti se zvířaty, kde se snaží se změnit pohled lidí, zvyklích vnímat je pouze jako užitková zvířata.

 

Činnost spolku v roce 2018:

V roce 2018 proběhlo několik příjmů zvířat.

 

Vybudovalo se několik kozínů.

Zúčastnili jsme se mnoha akcí, kde jsme širší veřejnosti představovali náš spolek a jeho činnost.

 

Osvětová činnost: S naším stánkem jsme se zúčastnili spousty akcí, které jsou pro širokou veřejnost, jako byly například: World Vegan day a Veggie Náplavka, různé farmářské trhy v Praze atd.. Proběhlo i několik návštěvních dnů pro veřejnost v našem azylu.

Příjem zvířat do azylu:

V dubnu jsme přijali kozlíka Edíka. Ěda se stal pro své majitele po 3 letech nepotřebným. - Je to skvělý mazlíček. Moc přítulný , ale potřebujeme obnovit krev ve stádě a nevíme co s ním... Když si ho vezmete, tak ho zachráníte od klobás....-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V červenci jsme přijali kozí rodinku z nevyhovujících podmínek. Lojzík se svojí rodinkou, družko Markétkou a dcerou Anetkou, živořili v jednom zoo koutku na ploše 3x3m. Je to týrání pro zvíře, které normálně přejde denně několik kilometrů.

Tuhle tu nešťastnou rodinku vykoupila jedna hodná paní , která se na to utrpení již nemohla dívat a poprosila nás o umístnění rodinky k nám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet zvířat v naší péči se tak rozrostl na:

7 koz

2 kozly

5 slepiček

2 psy

 

 

 

 

Část III.

Ekonomická část

 

 

Získávání finančních a materiálních prostředků:

Hlavním zdrojem financí spolku byl prodej konopných mýdel a balzámů.

Druhým důležitým zdrojem příjmů byly dary od drobných dárců z řad našich příznivců.

Všem naším podporovatelům tímto velmi děkujeme.

 

Finanční zpráva roku 2018

 

Příjmy celkem: 171 875 Kč

 

1. Příjmy z hlavní činnosti: 20 201Kč

finanční příspěvky od naších podporovatelů na sbírkový účet

 

2. Příjmy z hospodářské činnosti: 151 674 Kč

prodej zboží (naše konopná kosmetika) na eshopu a z různých akcí.

 

Výdaje celkem: 138 063 Kč

 

1. Výdaje na hlavní činnost 64 772Kč

- veterinární péče o zvířata, krmivo, pletivo, stavební materiál na kozí příbytky, webové stránky, letáky, banner, kancelářské potřeby atd.

 

2. Výdaje na hospodářskou činnost: 73341Kč

- pronájem dílny na výrobu konopné kosmetiky, vybavení dílny, certifikace produktů, nákup surovin na výrobu kosmetiky, obalové materiály atd.

 

 

 

 

Závěr:

 

Rok 2018 byl vydařený. Rozšířili jsme naše řady o nové kozí obyvatelé. Podařilo se nám zvýšit povědomí o našem spolku.

 

Děkujeme z celého srdce všem naším podpořovatelům a příznivcům.

 

Děkujeme .